Minecraft

        Techium Modpack
IP: techium.halveland.sk
Počet hráčov online: Could not connect or the server is offline.
Verzia: 1.12.2
Warez?: Ano
ModLoader: Forge
Módy: Zatiaľ odkaz neexistuje
MultiMC/PrismLauncher Instance: Zatiaľ odkaz neexistuje

Trošku histórie:
Dátum vytvorenia: 3.12.2023 (226 dní dozadu)
        Bismuth Modpack
IP: bismuth.halveland.sk
Počet hráčov online: Server is offline.
Verzia: 1.19.2
Warez?: Nie
ModLoader: Forge
Módy: mods.tar.gz
MultiMC/PrismLauncher Instance: Bismuth.zip

Trošku histórie:
Dátum vytvorenia: 28.2.2023 (504 dní dozadu)
        Survival
IP: mc.halveland.sk / halveland.sk
Počet hráčov online: 0/20
Verzia: 1.19.4
Warez?: Ano

Trošku histórie:
Dátum vytvorenia: 11.10.2020 (1374 dní dozadu)
Originálna verzia: 1.16.3


Pridané 4/3/2023